Accesul la informatii de interes public

Baza legala

  • Lege 544_2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • HGR nr. 123/2002 din  7 februarie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

 Solicitarea informaţiilor de interes public

Formulare -format .doc

Formular-tip de cerere de informatii de interes public

Reclamatie administrativa 1 

Reclamatie administrativa 2

 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Conform Legii 544/2001 şi a Normelor sale de aplicare, orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale de accesare a informaţiilor de interes public, poate depune o reclamaţie administrativă adresată funcţionarului responsabil cu informaţiile de interes public al instituţiei, la următoarele coordonate de contact:

Spitalul Orasenesc “ Sfantul Dimitrie Tg. Neamt

Str. Stefan cel Mare , nr.35,cod postal 615200, jud.Neamt

Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933

e-mail: office@spital-tirguneamt.ro

Modelele formularelor tip de reclamaţie administrativă sunt disponibile la sediul Spitalului Orasenesc “ Sfantul Dimitrie” Tg. Neamt  Str. Stefan cel Mare , nr.35,cod postal 615200, jud.Neamt,Registratura Spitalului, respectiv pe site-ul: www.spital-tirguneamt.ro

 


0 thoughts on “Accesul la informatii de interes public