Actele obligatorii necesare la incheierea contractului individual de munca

 • Buletin ( carte ) de identitate, prin care se face dovada identitatii, cetateniei si a domiciliului ( Legea 105/1996 ) – copie xerox;
 • Actele de stare civila, dupa caz -copii xerox;
 • Curriculum vitae, care cuprinde principalele date biografice si profesionale, date si persoane de contact;
 • Actele de studii, calificare ( certificate, diplome, atestate, ordine de confirmare in specialitate, competente ) privind existenta studiilor si calificarii necesare pentru exercitarea viitoarelor obligatii de serviciu- copii xerox;
 • Actul individual de repartizare in munca, in anumite cazuri, pentru absolventi ai unitatilor de invatamint, respective, someri, beneficiari ai ajutorului social, persoane handicapate, dupa caz;
 • Livret militar sau adeverinta de recrutare ( Legea nr. 46/1996 ),dupa caz -copie xerox;
 • Cazier judiciar;
 • Certificat de integritate comportamentala – pentru personalul medical si auxiliar sanitar -se solicita odata cu eliberarea cazierului judiciar;
 • Carnet de munca si/sau adeverinta de la angajatorul precedent;
 • Nota de lichidare – de la locul de munca anterior;
 • Extras cu nr. de cont IBAN si CUI BANCA pentru plata salariilor pe card;
 • Documente vizate  la zi pentru libera practica- copie xerox (pentru personalul medico-sanitar);
 • Asigurare de malpraxis – copie xerox (pentru personalul medico-sanitar);
 • Adeverinta de la medicul de familie;
 • Aviz psihiatric;
 • Aviz psihologic;
 • Fisa de aptitudine- care se intocemste la medicul de medicina muncii;

Nota:    Copiile dupa actele sus-mentionate se prezinta insotite de   documentele  originale, sau in copii legalizate. 


0 thoughts on “Acte necesare angajare