info64Actele obligatorii necesare la incheierea contractului de voluntariat

  • Buletin ( carte ) de identitate, prin care se face dovada identitatii, cetateniei si a domiciliului ( Legea 105/1996 )- copie xerox;
  • Actele de stare civila, dupa caz- copii xerox;
  • Actele de studii, calificare ( certificate, diplome, atestate ) privind existenta studiilor si calificarii necesare pentru activitatea de voluntariat- copii xerox;
  • Avizul medical (adeverinta de la medicul de familie);
  • Cazier judiciar;

Pentru asistenti medicali:

  • Certificatul de membru, emis de O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi
  • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională

Pentru medici:

  • Autorizatia de libera practica, emisa de Colegiul medicilor, vizata la zi
  • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională

Nota:    Copiile dupa actele sus-mentionate se prezinta insotite de    documentele  originale, sau in copii legalizate.