Compartiment de prevenire si limitare IAAM

Structură Locație Personal compartiment Program activitate
Cladire Boli Infectioase parter Medici- 1
Asistenți medicali – 2
Agenti DDD-2
Contact e-mail: spcin@spital-tirguneamt.ro
telefon: 0233790824
Medic Dr.Popa Florentina
Asistent medical Ichim Mina Luni-Vineri 07.00-15.00
Asistent medical Vasiliu Florin Luni-Vineri 07.00-15.00

În cadrul actiunilor de supraveghere si control a Infectiilor Nozocomiale , se executa permanent actiuni de control a starii igienico – sanitare în toate sectiile si compartimentele spitalului precum si în sectorul de hranire colectiva (depozit alimente, bucatarie si oficii de alimente):

  • Starea igienico-sanitara este testata prin recoltarea de probe de sanitatie, aeromicroflora si sterilitati; se pune accent pe verificarea starii igienico-sanitare în spatiile restrictionate, cu acces doar pentru personalul autorizat: sali de operatie, sali de pansamente, rezerve A.T.I., etc.
  • Se verifica activitatea personalului de la punctele de sterilizare a spitalului, privind    modul de respectare a procedurilor de sterilizare a instrumentarului, dispozitivelor medicale si a    materialelor sanitare.
  • Se verifica sterilitatea unor materiale de unica folosinta, prin testarea unor esantioane   din materialele achizitionate de spital.
  • Elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară.
  • Organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
  • Avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii.
  • Supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
  • Răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale.
  • Supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicala.

 


0 thoughts on “Compartiment de prevenire si limitare IAAM