CRITERII DE EXTERNARE A PACIENŢILOR

 

         În funcţie de evoluţia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externării, care va fi comunicată  pacientului său, in  anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi inainte sau cel târziu in  dimineaţa zilei externării.

La  terminarea tratamentului  externarea pacienţilor se face pe baza biletului de externare / scrisorii medicale   întocmit   de medicul  curant, cu aprobarea   medicului şef de  secţie.

La externare, biletul de externare /scrisoarea medicală se înmânează  pacientului , care va fi transmis  medicului  de familie, iar foaia de observaţie clinică generală se îndosariază.

 

Externarea   se poate face:

 

 • atunci  când  bolnavul este vindecat/ameliorat,  la  propunerea medicului   curant şi cu aprobarea  medicului şef;
 • la cerere;
 • prin transfer interspitalicesc;
 • prin transfer intraspitalicesc;
 • prin transfer interclinic, cand  asistenţa medicală   a  cazului  depăşeşte nivelul  de competenţă  a spitalului;
 • ingrijirea la domiciliu;
 • prin deces.

În cazul externării pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În  situaţia pacientului minor,  riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant    consemnează în FOCG solicitarea de externare  a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul)  semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi in alte cazuri prevăzute de lege.

 

Tipuri  de  documente  care se eliberează  pacientului la externare:

 • Scrisoare medicală /Bilet de externare;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverinţă  medicală (după caz);
 • Reţetă  medicală  compensată sau simplă  (după caz);
 • Bilete de trimitere către alţi specialişti sau pentru diverse investigaţii paraclinice  (după caz);
 • Fişa situaţiei ingrijirilor la externare;
 • Recomandări  pentru  alte servicii/tipuri de ingrijiri, dacă este cazul;
 • Decont  de cheltuieli pentru serviciile medicale primite;
 • Formular  cerere externare (in cazul externării la cerere);
 • Reţeta gratuită/ compensată  se eliberează în cazul în care pacientul asigurat trebuie să continue tratamentul şi la domiciliu. În cazul în care pacientul nu este asigurat medicul va elibera reţetă simplă.

 

Dacă  este cazul, medicul  curant furnizează  pacientului:

 • Recomandari şi indicaţii de  tratament suplimentare;
 • Recomandări şi indicaţii referitoare la regimul alimentar;
 • Recomandari şi indicaţii referitoare la regimul de viaţd şi de muncă;
 • Recomandare  – Prescripţie  medicală privind  acordarea  dispozitivelor   medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale;
 • Intervalul pană la următorul control în ambulatoriul integrat;
 • Certificat de concediu medical sau adeverinţă medicală.

Recomandările   sunt explicate pacientului de către medicul curant.

Pacientul/aparţinatorul va  semna in FOCG   confirmarea primirii informaţiilor şi a documentelor medicale.

Transportul pacientului externat la domiciliu se face în funcție de starea pacientului: personal cu mijloc de transport în comun sau cu ajutorul familiei. În cazurile nedeplasabile se face cu ambulanța din zonă .


0 thoughts on “Externare pacient