Modul de accesare a serviciilor oferite de 

Spitalul Orasenesc Sf.Dimitrie Tg.Neamt

Pentru serviciile de Spitalizare Continua  sunt necesare urmatoarele:

  • Biletul de trimitere valabil
  • Cardul National de Asigurari de Sanatate
  • Actul de Identitate

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice sunt necesare urmatoarele:

  • Programare
  • Biletul de trimitere valabil
  • Cardul National de Asigurari de Sanatate
  • Actul de Identitate

Pentru accesarea serviciilor la cerere sunt necesare urmatoarele:

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

  • Dovada achitarii contravalorii serviciilor
  • Actul de Identitate

0 thoughts on “Modul de accesare al servicilor oferite de spital