OBLIGAȚII PACIENŢI

 

 • De a trata cu respect și considerație toate persoanele întâlnite în spital (personalul medico-sanitar, voluntari, pacienți și familiile lor, alți vizitatori ai spitalului) ;
 • De a  respecta orarul de activitate pentru persoanele internate .
 • Programul  zilnic al pacienţilor internaţi  se desfășoară după cum urmează:
  • 600 -    700    – Deșteptarea, igiena individuală
  • 700 -   730      - Termometrizarea
  • 730 -   800      - Recoltarea analizelor de laborator
  • 800 -   900    – Servirea micului dejun
  • 1000 – 1300   - Investigații,vizita, tratamente
  • 1300 – 1400   - Servirea mesei de prinz
  • 1400 – 1600   - Timp la dispoziția bolnavilor, odihna
  • 1600 – 1700   - Termometrizare , tratamente
  • 1730 – 1830  - Servirea mesei de seara
  • 1800 – 1900   – Contravizita
  • 1900 – 2200   – Timp la dispoziția bolnavilor
  • 2200             - Stingerea
  • De a purta echipamentul de spital (pijama, halat și papuci de casă) pe toată durata internării și în caz de risc epidemiologic, să poarte mască și celelalte mijloace de protecție individuală ;

 

 • De a  respecta programul de vizită pentru a nu perturba desfăşurarea activităţii medicale în secţii:
 • Interval orar:   1500 – 2000       – în zilele lucrătoare
  • 1000 – 2000      – sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale

 

 • Notă: programul de vizita poate fi modificat in contextul unor situații epidemiologice deosebite, situație in care vizitele pot fi interzise,  la decizia Comitetului Director.

 

 • De a  păstra curățenia saloanelor, culoarelor și grupurilor sanitare și de a  respecta regulile de menținere a curățeniei în spital și regulile de ordine interioară:
 • realizarea igienei corporale;
 • aerisirea sau curățenia în saloane;
 • respectarea liniștii în perioadele de odihnă;
 • nefolosirea telefonului mobil în salon pe timpul vizitelor medicale sau a perioadelor de odihnă;
  • programul de servire a meselor: Mesele sunt servite la următoarele ore :

-          8,00 – 9,00 micul dejun

-          10,00 – supliment pacienți categorii distincte (lehuze, copii,  pacienți cu indicații dietetice)

-          13,00 – 14,00 prânzul

-          16:00 – supliment pacienți categorii distincte (lehuze, copii, pacienți cu indicații dietetice)

-          17,30 – 18,30 cina

 • respectarea regulilor în legătură cu efectuarea vizitelor;
 • achitarea serviciilor cu plată;
 • păstrarea tuturor bunurilor materiale în bună stare, în caz contrar obligându-se la recuperarea de la pacienți a pagubelor materiale produse de aceștia.
 •  De a respecta toate regulile de igienă personală (recomandat la internare prosop, tacâmuri, săpun, pasta de dinţi şi papuci de casă) și colectivă și a măsurilor de protecție  sanitară instituite în spital în caz de risc epidemiologic, carantină, etc.;
 • De a respecta tratamentul și regimul alimentar stabilit împreună cu medicul curant;
 • De a nu introduce și/sau consuma băuturi alcoolice ori substanțe periculoase sau interzise de lege;
 • De a circula prin alte secții sau servicii cu excepția trimiterilor pentru investigații;
 • De a nu părăsi incinta spitalului decât cu bilet de voie semnat de medicul curant; în acest caz este interzisă ieșirea din unitate în ținuta de spital;
 • De a respecta și păstra ordinea și liniștea în spital;
 • De a nu utiliza stingătoarele şi instalaţiile de oxigen;
 • De a nu folosi aparate electrocasnice fără avizul șefului de secţie;
 • De a respecta intimitatea și confidențialitatea celorlalți;
 • Să depoziteze efectele la garderoba secției a spitalului;
 • Să nu depoziteze efectele în salon sau alte încăperi din incinta secţiilor;
 • Să se îngrijească de igiena sa individuală, iar dacă starea de sănătate nu le va permite, vor fi ajutaţi de aparţinători şi personalul auxiliar;
 • De a colabora cu echipa medicală și de a oferi toate informațiile cu privire la starea de sănătate (istoricul medical, alergii, medicamentele luate etc.
 • De a informa personalul medical asupra oricărui simptom, semn (spre exemplu, febră, alergii, diaree, vărsături, infecții ale pielii sau orice alte stări de boală) sau oricărei modificări a stării de sănătate, apărute în timpul tratamentului administrat;
 • De a adresa întrebări atunci când nu înțelege procedurile sau planul de tratament stabilit de medicul curant;
 • De a nu fuma în incinta spitalului, conform legii 349/2002;
 • De a informa, după caz, echipa de conducere a spitalului, medicul șef de secție sau asistenta șefă, orice încălcare a drepturilor dumneavoastră ca pacient;
 • Să nu consume sau depoziteze alimente perisabile din afara spitalului;
 • Să nu depoziteze şi arunce pe geam resturi alimentare sau alte alimente;
 • Să nu depoziteze în salon ghivece cu flori, sau flori tăiate păstrate în vase cu apă;
 • Să atenţioneze personalul de serviciu asupra eventualelor avarii la instalaţiile electrice,sanitare sau de încălzire centrală;
 • Să anunţe şi sa respecte recomandările personalului de serviciu în caz de început de incendiu;
 • Să se informeze de la personal cum se colectează deşeurile menajere şi medicale;
 • Să colecteze selectiv deşeurile menajere: HARTIE, PLASTIC, STICLĂ – in recipientele puse la dispoziţie de către spital, conform legii .
 • De a completa chestionarul de satisfactie şi de a îl introduce în urna aflată pe secție, la externare.

 

REGULI  IGIENĂ  PACIENȚI

 • Siguranța pacienților și a vizitatorilor este o prioritate pentru Spitalul Orășenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamț.
 • La nivelul spitalului funcționează compartimentul de Supraveghere și Prevenire și Limitare a Infecțiilor Asociate Asistenței medicale, care supraveghează condițiile de igienă spitalicească, dezinfecția și sterilizarea în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței  medicale.
 • Infecțiile asociate asistenței medicale sunt acele boli care pot să apară pe parcursul spitalizării și pot fi afecțiuni virale, dar și bacteriene, pentru care pacientul poate necesita tratament suplimentar sau prelungirea duratei de spitalizare.
 • Posibile cauze sunt: deficiențe de igienă, sterilizare, manevre sau îngrijiri medicale, nerespectarea regulamentelor de către pacienți sau vizitatori.

 

REGULI IGIENĂ PACIENȚI

 •  Folosiți obiectele dumneavoastră personale de igienă
 • SPĂLAȚI-VĂ PE MÂINI /DEZINFECTAȚI-VĂ la intrarea și la ieșirea din salon, după folosirea grupului sanitar, înainte și după masă, etc.
 • FOLOSIȚI SERVEȚELE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ SAU BATISTA ori de câte ori este nevoie (tuse, strănut)
 • RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE PERSONALULUI MEDICAL
 • IGIENA PERSONALĂ ESTE OBLIGATORIE zilnic (în cazul pacienților imobilizați este asigurată de personalul secției)
 • Serviți masa respectând instrucțiunile personalului medical
 • Nu păstrați alimente în noptiere sau pe pervazul ferestrelor , cu numai în frigiderele existente pe secție
 • Nu se vor așeza pe pat genți (sacoșe) cu obiecte personale
 • Este interzisă păstrarea bagajelor în salon, sub paturi. Îmbrăcămintea cu care ați venit o veți duce la garderobă
 • Respectați indicațiile personalului medical cu privire la depozitarea alimentelor și colectarea deșeurilor
  • Se va permite îngrijitoarei de curățenie să facă curățenie și să aerisească salonul de câte ori este nevoie
 • Păstrați curățenia, ordinea și integritatea obiectelor sanitare, a mobilierului și lenjeriei din dotarea salonului
 • Nu se vor primi vizitatori cu starea sănătății alterată (infecții, viroze, etc.)
 • Nu se va permite vizitatorilor să se așeze pe paturi

0 thoughts on “Obligatiile pacientului