POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

 

Spitalul Orășenesc ,,Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț este unitate sanitară cu personalitate juridică, de gradul IV, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. Deserveşte o populaţie de aproximativ 96 000 locuitori din Tîrgu Neamţ şi din 16 comune învecinate.

Începând cu data de 15.06.2010, prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.793/2010, actualizat cu H.C.L Nr. 39/19.02.2020, structura organizatorică a spitalului a fost modificată, numărul de paturi fiind redus de la 279  la 260.

Misiunea spitaluluiNe dorim să devenim un spital modern, prin grija pentru pacient şi crearea unui mediu de ordine şi siguranţă, spital respectat pentru competenţă şi probitate profesională.

Viziunea spitaluluiDiversificarea gamei de servicii oferite, în concordanţă cu necesitățile populaţiei deservite şi prin efortul conjugat al spitalului şi al autorităţilor locale.

ScopÎmbunătăţirea şi modernizarea continuă a serviciilor oferite, în pas cu nevoile pacienților și evoluția științei medicale.

Principii de bazăAcces echitabil la servicii medicale, optimizarea serviciilor de sănătate,  parteneriat cu toţi factorii ce pot contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate.

Obiectivele noastre, privind asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor și siguranței pacientului sunt:

 • plasarea permanentă a pacientul în centrul atenției;
 • dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinice;
 • managementul riscurilor;
 • creșterea calității actului medical prin pregatire profesională continuă și învățarea din erori a întregului personal;
 • organizarea și îmbunătățirea comunicării între profesiniști și între personalul medical si pacient și aparținători;
 • colaborare profesională între persoane și echipe medicale din spital și din alte unități sanitare cu care vom încheia protocoale de colaborare pentru asigurarea unei asistențe medicale integrate inter și multi disciplinară;
 • asigurarea eficacității și eficienței actului medical, prin autoevalurea și îmbunătățirea continuă a protocoalelor de diagnostic și tratament și a procedurilor privind organizarea acordării serviciilor de sănătate;
 • creșterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bună planificare a activității;
 • instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilității și mobilității acestuia;
 • obținerea satisfacției pacienților, a angajaților și a tuturor părților interesate prin calitatea serviciilor oferite;
 • conformarea cu cerințele legale în domeniul calității aplicabile activității desfășurate;
 • implicarea fiecărui angajat în scopul aplicării politicii in domeniul calității prin inițiative, performanțe, responsabilitate si colaborare permanentă.

Obiectivele stabilite în această politică sunt duse la îndeplinire prin definirea Obiectivelor specifice ale calităţii în cadrul Planului anual al Managementului Calităţii Serviciilor Medicale și Siguranței Pacientului.

Pentru realizarea obiectivelor calităţii sunt alocate resurse materiale, financiare şi umane.

Obiectivele calităţii sunt analizate periodic de managementul la cel mai înalt nivel pentru a asigura realizarea acestora.

Prin implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii, managementul spitalului se angajează pentru:

 •  conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu alte cerinţe aplicabile spitalului
 •  menținerea gradului de satisfacție al pacienților la un nivel cât mai ridicat;
 •  îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii;
 •  asigurarea managementului proceselor clinice, inclusiv managementul riscurilor clinice.

Această politică este documentată, implementată şi menţinută, analizată şi revizuită periodic, comunicată întregului personal, disponibilă pentru public prin afișare la locurile de muncă și instruirea personalului.

 

 Manager

Dr. Patrașcu Alexandru


0 thoughts on “Politica de calitate