Criterii de internare

 1. Urgențe medico-chirurgicale și psihiatrice
 2. Situații în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial
 3. Pacienți care necesită supraveghere medicală continuă
 4. Internări pentru confirmarea unui diagnostic care nu poate fi stabilit în ambulator
 5. Pacienți la care tratamentul nu poate fi efectuat în ambulator
 6. Intervenții chirurgicale care nu pot fi efectuate în ambulator
 7. Pentru evaluarea stării de sănătate și a capacității de muncă – pentru Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă
 8. Transfer interspitalicesc
 9. Pacientul este nedeplasabil, necesită izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici și cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale
 10. Evaluare în cazurile medico-legale
 11. Alte situații bine justificate de către medical care face internarea și avizate de medical șef de secție